Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio,,Šermukšnėlė” reorganizavimo prijungimo būdu prie Klaipėdos lopšelio-darželio “Čiauškutė”

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi,

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-72

,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“,

skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“

reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“,

reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda;

              juridinio asmens kodas – 190419839;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

             Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Baltijos pr. 55, LT-94125;

              juridinio asmens kodas – 190433792;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą –

Juridinių asmenų registras.

 Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ reorganizuojamas,

prijungiant jį prie Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“.

 Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ (Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda,

Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190419839).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės

biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“

(Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190433792).

Juridinių asmenų registre registruojama

tęsiančios veiklą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų nauja redakcija.

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ teisės ir pareigos

pereina po reorganizavimo veiksiančiai Klaipėdos miesto savivaldybės

biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Čiauškutė“ – 2021 m. rugsėjo 1 d.,

kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo

veiksiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ naujos redakcijos nuostatai

ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti

biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios

biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų projektu,

reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų

metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo

paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose:

Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai),

Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“www.klaipedossermuksnele.lt,

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ www.ciauskute.lt.

Klaipėdos lopšelio-darželio Čiauškutė nuostatų projektas

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas

“Dėl sutikimo reorganizuoti Biudžetinę įstaigą

Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Šermukšnėlė”

Dėl sutikimo reorganizuoti BĮ Šermukšnėlė

 

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio “Šermukšnėlė”

reorganizavimo, prijungimo būdu prie Biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Čiauškutė”, sąlygų aprašas

BĮ Šermukšnėlė reorganizavimo sąlygų aprašas