Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

INFORMACIJA TĖVAMS

ornamentas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. Nr. 207 nutarimu

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 

3 punkto 3 papunkčiu: Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.

Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose,

dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu,

6 punktu: Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki kol pasibais karantinas

ir Klaipėdos m. savivaldybės  2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143

„Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose,

įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas atlyginimo dydžio nustatymo“

II skyriaus  „Atlyginimo už maitinimo paslaugą nustatymas“

13 punktu: Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas

ir 14 punktu: Kai  įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

Mokestis už  lopšelį–darželį  nuo  2020 m. kovo 16 – iki kol pasibaigs karantinas

bus proporcingai perskaičiuotas.

ornamentas

Profilaktinių sveikatos patikrinimų ataskaita Čiauškutė 2019-2020

Ataskaita-pav