Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
1. Inga Andriejauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute8gr@gmail.com
2. Sonata Brazdeikienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, choro dirigento, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacija  Meninio ugdymo mokytoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute@gmail.com
3. Inga Barsevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika su specializuotomis programomis (kūno kultūra)  kūno kultūros mokytojo profesinė kvalifikacija Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute9@gmail.com
4. Laima Damulienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, defektologija (oligofrenopedagogika), pagalbinės mokyklos mokytojo kvalifikacija  Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
5. Reda Griciutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, edukologijos kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute7gr@gmail.com
6. Stanislava Ilginienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinio auklėjimo  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio auklėjimo metodininko ir auklėtojo kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute9gr@gmail.com
7. Simona Janavičienė Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, muzikos pedagogikos studijų muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
8. Vanda Jansonienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika ir logopedija, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
9. Rimutė Jašinskienė Logopedė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, defektologija, pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo kvalifikacija Vyresnioji logopedė (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
 10. Jurgita Jurčienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, edukologijos studijų programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis               Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute9gr@gmail.com
11. Dalė Juškauskienė Ikimokyklinio ugymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute2gr@gmail.com
12. Enrika Juzuitienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, defektologija (oligofrenopedagogika su logopedija), pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo  ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogo kvalifikacija Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute7gr@gmail.com
13. Ligita Kalvienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
14. Banga Katkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
15. Ilona Laurinavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas,  ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute2gr@gmail.com
16. Dalia Leščiauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
17. Radvilė Limontienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, socialinės pedagogikos koleginių studijų programa, Šiaulių universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulis, auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute6gr@gmail.com
 18. Danutė Lygutienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija Mokytoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
19. Milda Maldienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute7gr@gmail.com
20. Stefa Navagreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė  (8 46)34 60 64 ciauskute1gr@gmail.com
21. Karolina Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute1gr@gmail.com
22. Jurgita Lekavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Klaipėdos valstybinė kolegija, II kursas, kimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute6gr@gmail.com
23. Dovilė      Šniaukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute8gr@gmail.com
 24. Žana Safonova   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja   Klaipėdos valstybinė kolegija, II kursas, kimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa  Be kvalifikacinės kategorijos  (8 46)34 60 64 ciauskute7gr@gmail.com
25. Živilė Venclauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija.  Klaipėdos universitetas, socialinės pedagogikos magistrantūra Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
26. Vitalė Verpečinskienė Logopedė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, defektologija, pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo kvalifikacija Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute9gr@gmail.com
27. Kristina Petrošienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija, I kursas, kimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute5gr@gmail.com

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris
1. Vida Mikulskienė Direktoriaus pavaduotoja 8 46)34 60 64
2. Deimena Astrauskienė Raštinės administratorė (8 46)34 60 64 
3. Sigita Bučienė Specialistė (8 46)34 60 64 
4. Aistė Beniušienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64 
5. Aldona Liukomienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
6. Ona Liutvinskienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
7. Šarūnė Pukelytė-Narkuvienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
8. Virginija Nikiforova Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
9. Lina Shtefanyak Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
10. Dalia Dirškienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
11. Vanda Simonaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
12. Daiva Gestautienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
13. Violeta Liudienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
14. Monika Jankauskaitė Mokytojo/ auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
15. Olesia Liaučienė Sandėlininkė (8 46)34 60 64
16. Diana Gučienė Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja (8 46)34 60 64
17. Valda Jasienė Virėja (8 46)34 60 64
18. Liubov Golovčak Virėja (8 46)34 60 64
19. Birūta Vilkienė Virėja (8 46)34 60 64
20. Stasys Savickas Kiemsargis (8 46)34 60 64
21. Vaidas Vilimas Elektrikas (8 46)34 60 64
22. Audronius Gučas  Darbininkas (8 46)34 60 64
23. Sandra Mockuvienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
24. Gedruda Marė Ogintienė valytoja (8 46)34 60 64