Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
1. Inga Kepalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute8gr@gmail.com
2. Sonata Brazdeikienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, choro dirigento, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacija  Meninio ugdymo mokytoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute@gmail.com
3. Inga Barsevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika su specializuotomis programomis (kūno kultūra)  kūno kultūros mokytojo profesinė kvalifikacija  Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute9@gmail.com
4. Laima Damulienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, defektologija (oligofrenopedagogika), pagalbinės mokyklos mokytojo kvalifikacija  Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
 5.  Stanislava Ilginienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinio auklėjimo  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio auklėjimo metodininko ir auklėtojo kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė  (8 46)34 60 64 ciauskute9gr@gmail.com
 6.  Simona Savickė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Klaipėdos universitetas, muzikos pedagogikos studijų muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija  Auklėtoja  (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
7. Vanda Jansonienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika ir logopedija, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
 8. Jurgita Jurčienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, edukologijos studijų programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis               Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute9gr@gmail.com
 9.  Ligita Kalvienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė  (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
10. Banga Katkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
11. Ilona Laurinavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas,  ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute2gr@gmail.com
12. Dalia Leščiauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute3gr@gmail.com
13. Radvilė Limontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, socialinės pedagogikos koleginių studijų programa, Šiaulių universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulis, auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute6gr@gmail.com
 14. Danutė Lygutienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija Mokytoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute4gr@gmail.com
15. Stefa Navagreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute1gr@gmail.com
16. Karolina Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute1gr@gmail.com
17.  

Jurgita Lekavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute6gr@gmail.com
18. Dovilė      Šniaukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 ciauskute8gr@gmail.com
 19.  Žana Safonova   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija  Auklėtoja  (8 46)34 60 64 ciauskute7gr@gmail.com
20. Živilė Venclauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija.  Klaipėdos universitetas, socialinės pedagogikos magistrantūra  Auklėtoja metodininkė  (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
21. Alina Kalninytė-Gužauskienė Logopedė Vilniaus universitetas  Šiaulių akademija

 II kursas

 Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute10gr@gmail.com
22. Kristina Petrošienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija, III kursas, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 ciauskute5gr@gmail.com

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris
1. Liudmila Bojarskaja Direktoriaus pavaduotoja 8 46)34 60 64
2. Eglė Baranauskaitė Raštinės administratorė (8 46)34 60 64 
3. Sigita Bučienė Specialistė (8 46)34 60 64 
4. Aistė Beniušienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64 
5. Rūta Vaičienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
6. Ona Liutvinskienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
7. Šarūnė Pukelytė-Narkuvienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
8. Virginija Nikiforova Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
9. Lina Shtefanyak Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
10. Ilona Reinbold-Tirevičienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
11. Vanda Simonaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
12. Daiva Gestautienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
13. Violeta Liudienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
14. Monika Jankauskaitė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
15. Olesia Liaučienė Sandėlininkė (8 46)34 60 64
16. Diana Gučienė Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja (8 46)34 60 64
17. Valda Jasienė Virėja (8 46)34 60 64
18. Liubov Golovčak Virėja (8 46)34 60 64
19. Birūta Vilkienė Virėja (8 46)34 60 64
20. Rasa Komisarova Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
21. Vaidas Vilimas Elektrikas (8 46)34 60 64
22. Audronius Gučas  Darbininkas (8 46)34 60 64
23. Edita Tumasonytė Moytojo padėjėja (8 46)34 60 64
24. Janina Antanaitienė valytoja (8 46)34 60 64