Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Komisijos, darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“

MOKYTOJŲ TARYBA 2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Stefa Navagreckienė auklėtoja metodininkė
4 Karolina Valančienė auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5 Dalė Juškauskienė vyr.auklėtoja
6 Inga Barsevičienė auklėtoja
7 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė
8 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja
9 Vanda Jansonienė logopedė metodininkė
10 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11 Simona Janavičienė auklėtoja
12 Radvilė Limontienė auklėtoja
13 Jurgita Sobeckienė auklėtoja
14 Reda Griciutė vyr.auklėtoja
15 Ilona Laurinavičienė vyr.auklėtoja
16 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
17 Milda Maldienė vyr.auklėtoja
18 Inga Andriejauskaitė auklėtoja
19 Dovilė Šimkutė auklėtoja
20 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
21 Stanislava Ilginienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja
22 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
23 Banga Katkienė auklėtoja metodininkė
24 Živilė Venclauskienė auklėtoja metodininkė
25 Rimutė Jašinskienė vyr.logopedė
26  Laima Damulienė  vyr.logopedė
27  Sonata Brazdeikienė  meninio ugdymo mokytoja metodininkė

 

ĮSTAIGOS TARYBA 2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Dalė Juškauskienė pirmininkė, vyr.auklėtoja
2 Jurgita Sobeckienė auklėtoja, sekretorė
3 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
4 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
5 Onutė Liutvinskienė auklėtojos padėjėja
6 Dalija Usinienė auklėtojos padėjėja
7 Olesia Liaučienė sandėlininkė
8 Antanas Jasas pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
9 tėvų atstovas

 

METODINĖS TARYBOS BŪRELIS 2017-2018 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Enrika Juzuitienė sekretorė, logopedė metodininkė
3 Živilė Venclauksienė  auklėtoja metodininkė
4 Ligita Kalvienė auklėtoja metodininkė
5  Karolina Valančienė auklėtoja
6 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
7 Vanda Jansonienė  logopedė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Vanda Jansonienė sekretorė, logopedė metodininkė
3 Ramunė Zavtrikovienė Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros  departamento Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė
4  Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
5 Živilė Venclauskienė  auklėtoja metodininkė
6 Ligita Kalvienė  auklėtoja metodininkė
7 Vitalė Verpečinskienė  logopedė metodininkė

 

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA  2017-2018 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstatienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė
4 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5 Živilė Venclauskienė auklėtoja metodininkė
6 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
7 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
8 Karolina Paliokaitė auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

 KŪRYBINĖ GRUPĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS RENGIMUI 2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Živilė Venclauskienė auklėtoja metodininkė
3 Laima Damulienė vyr.logopedė
4 Enrika Juzuitienė  logopedė metodininkė
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
6 Stefa Navagreckienė auklėtoja metodininkė
7 Sonata Brazdeikienė meninio ugdymo mokytoja

 

 DARBO GRUPĖ  METINIAM 2018 m. VEIKLOS  PLANUI RENGTI 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė
5 Danutė  Lygutienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė
6 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
7 Jurgita Sobeckienė auklėtoja
8 Stefa Navagreckienė auklėtoja metodininkė
9 Dalė Juškauskienė vyr.auklėtoja
10 Vanda Jansonienė logopedė metodininkė
11 Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams


DARBO TARYBA 2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Enrika Juzuitienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Banga Katkienė sekretorė, auklėtoja metodininkė
3 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

 

,,GAMTOS BIČIULIŲ” KŪRYBINĖ GRUPĖ  2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Vanda Jansonienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Dalė Juškauksienė vyr.auklėtoja
3 Dalia  Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė
5 Inga Andriejauskaitė auklėtoja

 

,,SAUGAUS EISMO ” KŪRYBINĖ GRUPĖ 2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Ilona Laurinavičienė pirmininkė, vyr.auklėtoja
2 Stanislava Ilginienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja
3 Milda Maldienė vyr.auklėtoja
4 Jurgita Sobeckienė auklėtoja
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

MAITINIMO KOKYBĖS VERTINIMO KOMISIJA 2017- 2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Ilona Laurinavičienė vyr.auklėtoja
3 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja
4 Vanda Simonaitienė auklėtojos padėjėja
5 tėvų atstovas

 

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ IR ATNAUJINIMĄ

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE  DARBO GRUPĖ 2017-2018 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
5 Sigita Bučienė specialistė
6  Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja