Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Komisijos, darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“

MOKYTOJŲ TARYBA 2019-2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
4 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
5 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
6 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
7 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
10 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
11 Simona Janavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Agnė Bumblauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Jurgita Lekavičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Reda Griciutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
15 Žana Safonova ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
17 Milda Maldienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
18 Inga Andriejauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
19 Kristina Perošienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Inga Barsevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21 Stanislava Ilginienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
22 Vitalė Verpečinskienė logopedė, logopedė metodininkė
23 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
24 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
25 Rimutė Jašinskienė logopedė, vyr.logopedė
26 Laima Damulienė  logopedė, logopedė metodininkė
27  Sonata Brazdeikienė  meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė

 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBA 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Dalė Juškauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
2 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Antanas Jasas pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
4 Sigita Bučienė sekretorė, specialistė
5  Inga Kočanži tėvų atstovė
6  Tomas Ragainis tėvų atstovas
 7  Dalia Leščiauskienė  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 2019-2020 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Inga Andriejauskaitė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Živilė Venclauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
7 Sonata Brazdeikienė meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2019-2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Živilė Venclauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Ramunė Grubliauskienė Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros  departamento Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė
4  Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
5 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
6 Ligita Kalvienė auklėtoja metodininkė
7 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė

 

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA  2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstatienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Laima Damulienė logopedė, logopedė metodininkė
3 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
5 Rimutė Jašinskienė logopedė, vyr. logopedė
6 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
 7.  Jūratė Bučienė  sekretorė, direktoriaus pavaduotoja, auklėtoja metodininkė

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
4 Enrika Juzuitienė  logopedė metodininkė
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
6 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

 DARBO GRUPĖ 2020 M. METINIAM  VEIKLOS  PLANUI  IR STRATEGINIAM 2020-2022 m.m. PLANUI RENGTI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
4 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Danutė  Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
7 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Sigita Bučienė specialistė


DARBO TARYBA 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Ligita Kalvienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
2 Banga Katkienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  auklėtoja metodininkė
3 Inga Andriejauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

 

,,GAMTOS BIČIULIŲ” KŪRYBINĖ GRUPĖ  2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Vanda Jansonienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Dalė Juškauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
3 Dalia  Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

,,SAUGUMO VAIKAMS ” KŪRYBINĖ GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Stanislava Ilginienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
2 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Inga Barsevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Žana Safonova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

MAITINIMO KOKYBĖS VERTINIMO KOMISIJA 2019- 2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
3 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
4 Vanda Simonaitienė auklėtojos padėjėja
5   tėvų atstovas

 

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ IR ATNAUJINIMĄ

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE  DARBO GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
5 Sigita Bučienė specialistė
6  Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja