Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Komisijos, darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“

MOKYTOJŲ TARYBA 2018-2019 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Karolina Valančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
4 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
5 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
6 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
7 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
10 Dovilė Šimkutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
11 Simona Janavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
13 Jurgita Lekavičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Reda Griciutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
15 Inga Barsevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
17 Milda Maldienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
18 Inga Andriejauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
19 Dovilė Šimkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
20 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
21 Stanislava Ilginienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
22 Vitalė Verpečinskienė logopedė, logopedė metodininkė
23 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
24 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
25 Rimutė Jašinskienė logopedė, vyr.logopedė
26  Laima Damulienė  logopedė, logopedė metodininkė
27  Sonata Brazdeikienė  meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė

 

 

ĮSTAIGOS TARYBA 2018-2019 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
2 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Antanas Jasas pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
4 Sigita Bučienė specialistė
5 tėvų atstovas
6 tėvų atstovas

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 2018-2019 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Inga Andriejauskaitė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Živilė Venclauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
7 Sonata Brazdeikienė meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Živilė Venclauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Ramunė Zavtrikovienė Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros  departamento Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė
4  Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
5 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
6 Ligita Kalvienė auklėtoja metodininkė
7 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė

 

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA  2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstatienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jurgita Jurčienė sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 
3 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
5 Rimutė Jašinskienė logopedė, vyr. logopedė
6 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė

 

 Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupė 2018-2019 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Dovilė Šimkutė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
4 Enrika Juzuitienė  logopedė metodininkė
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
6 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

 DARBO GRUPĖ 2019 M. METINIAM  VEIKLOS  PLANUI  IR STRATEGINIAM 2019-2021 m.m. PLANUI RENGTI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
4 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Danutė  Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
7 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Sigita Bučienė specialistė


DARBO TARYBA 2018-2019 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Enrika Juzuitienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Banga Katkienė sekretorė, auklėtoja metodininkė
3 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

,,GAMTOS BIČIULIŲ” KŪRYBINĖ GRUPĖ  2017-2018 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Vanda Jansonienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Dalė Juškauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
3 Dalia  Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

,,SAUGAUS EISMO ” KŪRYBINĖ GRUPĖ 2018-2019 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Stanislava Ilginienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
2 Dovilė Šimkutė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Milda Maldienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
4 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

 

MAITINIMO KOKYBĖS VERTINIMO KOMISIJA 2018- 2019 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Ilona Laurinavičienė vyr.auklėtoja
3 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja
4 Vanda Simonaitienė auklėtojos padėjėja
5   tėvų atstovas

 

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ IR ATNAUJINIMĄ

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE  DARBO GRUPĖ 2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
5 Sigita Bučienė specialistė
6  Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja