Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Posėdžiai ir susitikimai

 

 

2020 m. birželio 1 d. (pirmadienį):

13.00 val.  pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų  susirinkimas;

14.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų  asociacijos nuotolinis posėdis;

15.00 val. auklėtojų padėjėjų susirinkimas.

2020 m. birželio 3 d. 13.00 val. susitikimas su Biznio mašinos konsultantais dėl 

interaktyvios priemonės, švietimo pagalbos specialistams, įsigijimo.

2020 m. birželio 1 – 30 d. individualūs pokalbiai su įstaigos ugdytinių tėvais:

“Vaiko priežiūros paslaugos įstaigoje teikimas ir saugos rekomendacijų užtikrinimas”.

2020 m. birželio  16 – 19  d. 10.00 – 11.30 val. seminaras:

“Kaip padaryti, kad viskas būtų padaryta?  S.Jovaišas.

2020 m. birželio 1 – 30 d. įstaigos dokumentų stebėsena ir atnaujinimas pasikeitus teisės aktams.