Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Posėdžiai ir susitikimai

2020 m. kovo 2 d. (pirmadienį)  13.00 val. Mokytojų susirinkimas.

2020 m. kovo 3 d. (antradienį) 11.00 val. Vaiko gerovės komisijos pasėdis aptarti 

grupės “Zyliukai” vaikų pasiekimams aptarti.

2020 m. kovo 3 d. (antradienį)  13.00 val. Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupės posėdis

2020 m. kovo 4  d. (trečiadienį) 13.00 val., 14.00 val. koncertai įstaigos bendruomenei

“Pasitik pavasarį su šypsena”.

2020 m. kovo 9 d.  (pirmadienį) 11.00 val. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo

įstaigų vadovų tarybos susirinkimas. Kaunas.

2020 m. kovo 12 d. (ketvirtadienį) 11.00 val. Vaiko gerovės komisijos pasėdis aptarti 

grupės “Varniukai” vaikų pasiekimams aptarti.

2020 m. kovo 12  d. (ketvirtadienį)13.00 val. Vaiko gerovės komisijos pasėdis aptarti 

grupės “Geniukai” vaikų pasiekimams aptarti.

 

 

VYKDOMAS DARBAS NUOTOLINIU BŪDU:

2020 m. kovo 23 d. (pirmadienį) 13.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.

2020 m. kovo 25 d. ( trečiadienį) 15.00 val. pasitarimas su Įstaigos ir Darbo tarybomis.

2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.