Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Posėdžiai ir susitikimai

2020 m. vasario 3 d. (pirmadienį)  13.00 val. Mokytojų susirinkimas.

2020 m. vasario 6  d. (ketvirtadienį)  10.00 val. mokymai: “Vadovo EQ praktikoje:

rezultatyvios emocijos”. 

2020 m. vasario 10  d. (pirmadienį) 9.00 val. mokymai: “Kaip atpažinti savižudybės

pavojų (safe TALK)”?

2020 m. vasario 11 d. (pirmadienį) 10.00 val. Auklėtojo padėjėjų susirinkimas.

2020 m. vasario 11  d. (antradienį)13.00 val. Savanorystės programa mokytojams.

VšĮ Lions Quest mokymai “Raktas į sėkmę”. 

2020 m. vasario 12  d. (trečiadienį)10.00 val. susitkimas su socialiniais partneriais.

2020 m. vasario 13 d. (kevirtadienį)  10.00 val. mokymai: “Personalo veiklos valdymo ir

vadovavimo psichologiniai  bei organizaciniai aspektai”.

2020 m. vasario 17  d. (pirmadienį)13.00 val. Mokytojų metodinis susirinkimas.

2020 m. vasario 19 d. (trečiadienį) 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.

2020 m. vasario 21 d. (penktadienį) 10.00 val. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų

asociacijos suvažiavimas. Vilnius

2020 m. vasario 24 d.(pirmadienį) 13.00 val. Įstaigos įsivertinimo darbo grupės posėdis.

2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį) 13.00 val. Vaiko gerovės posėdis.