Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Posėdžiai ir susitikimai

2020 m. sausio 6  d. (pirmadienį)  13.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių  susirinkimas.

2020 m. sausio 8  d. (trečiadienį)  17.00 val. Klaipėdos lopšelio-darželio “Klevelis” bendruomenės susirinkimas. 

2020 m. sausio 13  d. (pirmadienį)13.00 val. Mokytojų susirinkimas.

2020 m. sausio 15  d. (trečiadienį)13.00 val. Higienos įgūdžių atnaujinimo seminaras.

I grupė: pedagoginiai darbuotojai, administracija, erdvių tvarkytoja.

2020 m. sausio 15 d. (trečiadienį)  17.00 val. Priešmokyklinių grupių tėvelių susirinkimas “Ruošiamės į mokyklą”.

Susitikimas su kviestinių mokyklų atstovais.

2020 m. sausio 17  d. (penktadienį)13.00 val. Įstaigos tarybos posėdis.

2020 m. sausio 20 d. (pirmadienį) 8.00 val. seminaras: Dokumentų valdymas pagal naujus raštvedybos reikalavimus.

2020 m. sausio 20  d. (pirmadienį)13.00 val. Higienos įgūdžių atnaujinimo seminaras.

II grupė: nepedagoginiai darbuotojai, virėjos.

2020 m. sausio 22 d. (trečiadienį) 10.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių susirinkimas.

2020 m. sausio 22  d. (trečiadienį)14.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2020 m. sausio 27 d. (pirmadienį) 13.00 val. Mokytojų susirinkimas.