Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Įstaigos istorija

1971 m. vasario mėn. 22 d. Klaipėdos m. DŽDT Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 374,
mieste buvo atidarytapirmoji įstaiga vaikams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų  – 47 vaikų lopšelis-darželis. 
1977 m. padidintas logopedinių grupių skaičius, logopedams įrengti darbo kabinetai.
Klaipėdos m. valdybos 1994 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 208 ikimokyklinė įstaiga
pavadinta  vaikų lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“ su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais,
veikė 11 logopedinių grupių.
 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-345 įstaiga
pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“.
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ tapo
bendros paskirties ugdymo  įstaiga.
Klaipėdos opšelyje-darželyje „Čiauškutė“  10 grupių: 
6 – bendrojo ugdymo vaikų grupės,
4 – specialiojo ugdymo vaikų grupės su kalbos ir kalbėjimo  sutrikimais.
 
Klaipėdos lopšelyje-darželyje ‘Čiauškutė” šiuo metu veikia:
6 bendrojo ugdymo grupės: 
2  ankstyvojo ugdymo grupės – vaikams  nuo 1,5 iki 3 m., 
3 ikimokyklinio ugdymo grupės – vaikams –  nuo 3 iki 4 m., nuo 4 iki 5 m., nuo 5 iki 6 m., 
1 priešmokyklinio ugdymo grupė – vaikams nuo 6 iki 7 m.
 
4 specialiojo ugdymo grupės: 
2 ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams  nuo 3 iki 5  m.
1 jungtinė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) grupė – vaikams nuo 5 iki 7 m.,
1 priešmokyklinio ugdymo grupė –  vaikams nuo 6 iki 7 m.
 
 
Švietimo pagalbos specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo) pagalba
vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama kasdien
visose specialiojo ugdymo grupėse.
Bendrojo ugdymo  grupėse – pagal sudarytą,  švietimo pagalbos specialisto
(logopedo), užsiėmimų tvarkaraštį .