Menu Close

Įstaigos istorija

1971 m. vasario mėn. 22 d. Klaipėdos m. DŽDT Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 374,
mieste buvo atidarytapirmoji įstaiga vaikams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų  – 47 vaikų lopšelis-darželis. 
1977 m. padidintas logopedinių grupių skaičius, logopedams įrengti darbo kabinetai.
Klaipėdos m. valdybos 1994 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 208 ikimokyklinė įstaiga
pavadinta  vaikų lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“ su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais,
veikė 11 logopedinių grupių.
 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-345 įstaiga
pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“.
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ tapo
bendros paskirties ugdymo  įstaiga.
Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“  10 grupių: 
6 – bendrojo ugdymo vaikų grupės,
4 – specialiojo ugdymo vaikų grupės su kalbos ir kalbėjimo  sutrikimais.
 
 
 
Skip to content