Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Įstaigos istorija

1971 m. vasario mėn. 22 d. Klaipėdos m. DŽDT Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 374, mieste buvo atidaryta pirmoji įstaiga vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų  – 47 vaikų lopšelis-darželis. 
 
1977 m. padidintas logopedinių grupių skaičius, logopedams įrengti darbo kabinetai.
 
Klaipėdos m. valdybos 1994 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 208 ikimokyklinė įstaiga pavadinta  vaikų lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“
(su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais), veikė 11 logopedinių grupių.
 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-345 įstaiga pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“.
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. lopšelis-darželis „Čiauškutė“ tapo bendros paskirties įstaiga.
Lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“ veikia 10 grupių: 
6 – bendrojo ugdymo vaikų grupės,
4 – specialiojo ugdymo vaikų grupės (su kalbos ir kalbėjimo  sutrikimais).
 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ŠV1-359 „Patikslintas optimalus priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius savivaldybės švietimo įstaigose 2010–2011 mokslo metams“ lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“ nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. vietoj ikimokyklinio amžiaus grupės įsteigta ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.) grupė.
 
Veikia 6 bendrojo ugdymo grupės: 
2  ankstyvojo ugdymo grupės – vaikams  nuo 1,5 iki 3 m., 
3 ikimokyklinio ugdymo grupės – vaikams –  nuo 3 iki 6 m.,
1 priešmokyklinio ugdymo grupė – vaikams nuo 6 iki 7 m.
 
4 specialiojo ugdymo grupės: 
2 ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams  nuo 3 iki 5  m.
1 jungtinė (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) grupė – vaikams nuo 5 iki 7 m.,
1 priešmokyklinio ugdymo grupė –  vaikams nuo 6 iki 7 m.
 
 
Švietimo pagalbos specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo) pagalba  vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama kasdien visose specialiojo ugdymo grupėse, bendrojo ugdymo  grupėse – pagal sudarytą,  švietimo pagalbos specialisto (logopedo), užsiėmimų tvarkaraštį .
 
Lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“: 
ugdytiniams – saugu, tėvams – ramu, darbuotojams – gera.