Menu Close

Vaiko priėmimas į Įstaigą

 

Priėmimas į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vyksta Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriuje.
Būtina išankstinė registracija svetainėje: https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/

Klausimus dėl vaikų priėmimo sąlygų ir kriterijų galima pateikti elektroninio pašto adresu: darzeliai@klaipeda.lt,
arba konsultacijos teikiamos telefonais +370 46 39 61 46, +370 46 39 61 50.

 

DĖL VAIKŲ ATVYKUSIŲ IŠ UKRAINOS, PRIĖMIMO UGDYTIS,

KREIPTIS Į ŠVIETIMO SKYRIAUS VYR. SPECIALISTES:

 

Vaikai priimami į Įstaigą, direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą.

Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d.

Atostogos Įstaigoje planuojamos liepos–rugpjūčio mėnesiais pagal atskirą Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą tvarką.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

Skip to content