Menu Close

Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
1. Rasa Komisarova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, III kurso studentė Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
2. Viktorija Šlyžiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, II kurso studentė  Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
3. Inga Barsevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika su specializuotomis programomis (kūno kultūra)  kūno kultūros mokytojo profesinė kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 ciauskute9@gmail.com
4. Svetlana Kristina Butkienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika ir logopedija, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija  Logopedė  (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
 5.  Loreta Lukošienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė I kurso studentė  Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
 6.  Simona Savickė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Klaipėdos universitetas, muzikos pedagogikos studijų muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija  Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
7. Vanda Jansonienė Logopedė, specialioji pedagogė Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika ir logopedija, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija Logopedė metodininkė (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
 8. Jurgita Jurčienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, edukologijos studijų programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis               Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
 9.  Ligita Kalvienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija  Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
10. Banga Katkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
11. Violeta Liudienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinė ir priešmokyklinė  pedagogika  Auklėtoja (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
12. Dalia Leščiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Vyresnioji auklėtoja (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
13. Radvilė Limontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, socialinės pedagogikos koleginių studijų programa, Šiaulių universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulis, auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64   info@ciauskute.lt
 14. Edita Tumasonytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybės     II kurso studentė Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
15. Stefa Navagreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija, ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos  dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija Auklėtoja metodininkė (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
16. Karolina Valančienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
17.  

Jurgita Bundonė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
18. Dovilė      Šniaukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
 19.  Žana Safonova   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija  Auklėtoja  (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
20. Živilė Venclauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos universitetas, vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija.  Klaipėdos universitetas, socialinės pedagogikos magistrantūra  Auklėtoja metodininkė  (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
21. Alina Kalninytė-Gužauskienė Specialioji pedagogė – logopedė Vilniaus universitetas  Šiaulių akademija

 

 Specialioji pedagogė – logopedė (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
22. Kristina Petrošienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybė Auklėtoja (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
 23.  Dženeta Bagočiūtė  Judesio korekcijos specialistė  Aukštasis, Klaipėdos universiteto kūno kultūros ir sveikatos mokytoja  Mokytoja  (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
24. Erika Ostrenkova Meninio ugdymo mokytoja Klaipėdos universitetas, meno pedagogikos, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei pedagogo profesinė kvalifikacija Mokytoja (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
25. Ieva Čižauskaitė-Juškė Logopedė, specialioji pedagogė Vilniaus universitetas, specialioji pedagogika ir logopedija, ugdymo mokslų bakalauro laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija Specialioji pedagogė – logopedė (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
26.  Eglė Bumblauskaitė  Logopedė Vilniaus universitetas  Šiaulių akademija, II kurso studentė Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt
27. Aistė Beniušienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos    specialybės   I kurso studentė Be kvalifikacinės kategorijos (8 46)34 60 64 info@ciauskute.lt

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris
1. Liudmila Bojarskaja Direktoriaus pavaduotoja 8 46)34 60 64
2. Sigita Uogintė Raštinės administratorė (8 46)34 60 64 
3. Sigita Bučienė Specialistė (8 46)34 60 64 
4. Aistė Beniušienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64 
5. Rūta Vaičienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
6. Ona Liutvinskienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
7. Šarūnė Pukelytė-Narkuvienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
8. Donata Vyšniauskienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
9. Martina Motužė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
10. Ilona Reinbold-Tirevičienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
11. Vanda Simonaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
12. Daiva Gestautienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
13. Simona Smilgevičienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
14. Lina Zbormirskienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
15. Olesia Liaučienė Sandėlininkė (8 46)34 60 64
16. Diana Gučienė Sandėlininkė, skalbinių prižiūrėtoja (8 46)34 60 64
17. Valda Jasienė Virėja (8 46)34 60 64
18. Liubov Golovčak Virėja (8 46)34 60 64
19. Birūta Vilkienė Virėja (8 46)34 60 64
20. Greta Bernotienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
21. Vaidas Vilimas Elektrikas (8 46)34 60 64
22.   Darbininkas (8 46)34 60 64
23. Birutė Sakalauskienė Mokytojo padėjėja (8 46)34 60 64
24. Janina Antanaitienė Auklėtojo padėjėja (8 46)34 60 64
25.  Zita Alseikienė  Erdvių tvarkytoja  (8 46)34 60 64
Skip to content