Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Vykdomos programos ir projektai

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ČIAUŠKUTĖ“ VYKDOMOS PROGRAMOS:
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ČIAUŠKUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
 
 
2014 m. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
 
 
 KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ČIAUŠKUTĖ“ VYKDOMI PROJEKTAI:
 
1. VYKDOMAS RESPUBLIKINIS (TĘSTINIS) PROJEKTAS „MIKLŪS PIRŠTELIAI – GRAŽI KALBA“ ankstyvojo amžiaus grupėse: “Drugeliai” ir “Nykštukai”.  Specialiojo  ir bendrojo ugdymo grupėse logopedai naudoja įvairius prevencinius darbo būdus, siekdami sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame amžiuje.
Projekto tikslas – ankstyvajame amžiuje (1,5-3,8 metų) sudaryti palankias sąlygas vaikams mankštinti rankų  pirštus (stimuliuoti kalbos centrus, esančius kojų ir rankų pirštų taškuose, ypač nykštyje).
Projekto uždaviniai: ieškotis įvairių prevencinių darbo būdų; skatinti nuolat mankštinti (tėvams namuose, auklėtojams-grupėse, logopedams-per užsiėmimus) vaiko rankų pirštelius, lavinti smulkiąją motoriką, kalbą; siekti glaudaus bendradarbiavimo (tėvai-logopedai-auklėtojai); siekti, kad vaikai lavindamiesi patirtų  džiaugsmą, o tėvai pasidžiaugtų gerais rezultatais; gilinti žinias apie rankų pirštų mankštos svarbą bei įtaką kalbai ankstyvajame amžiuje.
 
2. VYKDOMAS  INDIVIDUALUS (TĘSTINIS) “PAPŪGĖLIŲ” BENDROJO UGDYMO GRUPĖS  PROJEKTAS „SVEČIUOSE PASAKA”. Tenkinama vaikų smalsumas klausytis, sekti patiems ir suvaidinti pasakas.
Projekto tikslas – skiepyti vaikams norą klausyti, žiūrėti, patiems vaidinti pasakas.
Projekto uždaviniai: nusiteikti džiugiam susitikimui su pasaka, patiems pabūti pasakos veikėjais, išbandyti įvairių pasakos vaidinimo būdų: “Pirštinės pasaka”, “Stalo pasaka”, Flaneskopo pasaka”, “Šešėlių teatro pasaka”, “Pirštukų teatro pasaka”.
 
3. VYKDOMAS INDIVIDUALUS  (TĘSTINIS) “BORUŽĖLIŲ”  SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS PROJEKTASEKOLOGINĖ GYVENSENA DARŽELYJE“. Vaikai gauna žinių apie  taršos poveikį žmonių sveikatai, mokomi rūšiuoti šiukšles ir perimti ekologijos vertybes.
Projekto tikslas – ugdyti sąmoningą, atsakingą visuomenės pilietį, suvokiantį darnos su aplinka svarbą, gebantį pasirūpinti savo aplinkos švara  bei savo aplinkinių saugumu.
Projekto uždaviniai: skatinti meilę gamtai, rūpestį aplinka; supažindinti su atliekų rūšiavimo taisyklėmis; įtvirtinti spalvas, atliekų medžiagiškumą (žalia-popierius, mėlyna-stiklas, geltona-plastikas); suteikti žinių apie užterštos aplinkos žalą žmogaus sveikatai; skatinti neteršti ir prižiūrėti savo darželio, namų kiemo, miesto aplinką.
 
4. VYKDOMAS (TĘSTINIS) KŪRYBINĖS GRUPĖS „GAMTOS BIČIULIAI“ PROJEKTAS „MES ŽEMĖS VAIKAI“.  Tenkinamas vaikų smalsumas, vaikai supažindinami su gyvąja ir negyvąja gamta.
Projekto tikslai: ugdyti vaikų supratimą apie supančią aplinką ir suteikti žinių apie gyvosios ir negyvosios gamtos tarpusavio ryšius bei gamtos reikšmę žmogaus gyvenime; skatinti vaikus būti geresniais, jautresniais, gailestingesniais juos supančiai gamtai.
Projekto uždaviniai: ugdyti  humanišką požiūrį į gamtą; akcentuoti gamtos reikšmę ir būdus gamtos turtams išsaugoti; padėti suvokti gamtos procesus; ugdyti tinkamo elgesio gamtinėje aplinkoje įgūdžius.