Menu Close

Vykdomos programos

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ČIAUŠKUTĖ“ VYKDOMOS PROGRAMOS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ČIAUŠKUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 
 
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ČIAUŠKUTĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
 
 
 
Socialinių įgūdžių prevencinė programa „Zipio draugai“

Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programa “Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“

Fizinio aktyvumo ir lavinimo programa

Sveikos gyvensenos ugdymo programa

Tyrinėjimų, eksperimentų ir inžinerijos programa
 
 KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,ČIAUŠKUTĖ“ VYKDOMI PROJEKTAI:
 
 
1. VYKDOMAS  (TĘSTINIS) PROJEKTAS „SU PIRŠTUKAIS BAR-BAR-BAR, SU DELNIUKAIS DAR-DAR-DAR “ ankstyvojo amžiaus grupėse: “Žvirbliukai” ir “Nykštukai”   siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame amžiuje.
Projekto tikslas – vaikų bendrosios, smulkiosios motorikos lavinimas ir kalbos ugdymas ankstyvajame amžiuje (2,5-4 m.)

Projekto uždaviniai: lavinti vaikų bendrąją ir smulkiąją motoriką; Mokyti vaikus taisyklingo kalbinio kvėpavimo, pūtimo pratimų; Lavinti vaikų artikuliacinę motoriką, tikslinti garsų tarimą; Ugdyti vaikų girdimąjį suvokimą; Plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą; Siekti glaudaus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo, įtraukti tėvus į vaikų kalbos ugdymo procesą; Skatinti vaikų pažintines galias, aktyvumą, teigiamą savęs vertinimą, kūrybiškumą.

2. VYKDOMAS   (TĘSTINIS)   SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS “ZYLIUKAI” PROJEKTASEKOLOGINĖ GYVENSENA DARŽELYJE“. Vaikai gauna žinių apie  taršos poveikį žmonių sveikatai, mokomi rūšiuoti šiukšles ir perimti ekologijos vertybes.
Projekto tikslas – ugdyti sąmoningą, atsakingą visuomenės pilietį, suvokiantį darnos su aplinka svarbą, gebantį pasirūpinti savo aplinkos švara  bei savo aplinkinių saugumu.
Projekto uždaviniai: skatinti meilę gamtai, rūpestį aplinka; supažindinti su atliekų rūšiavimo taisyklėmis; įtvirtinti spalvas, atliekų medžiagiškumą (žalia-popierius, mėlyna-stiklas, geltona-plastikas); suteikti žinių apie užterštos aplinkos žalą žmogaus sveikatai; skatinti neteršti ir prižiūrėti savo darželio, namų kiemo, miesto aplinką.
 
 3. VYKDOMAS (TĘSTINIS) KŪRYBINĖS GRUPĖS „GAMTOS BIČIULIAI“ PROJEKTAS „MES ŽEMĖS VAIKAI“.  Tenkinamas vaikų smalsumas, vaikai supažindinami su gyvąja ir negyvąja gamta.
Projekto tikslai: ugdyti vaikų supratimą apie supančią aplinką ir suteikti žinių apie gyvosios ir negyvosios gamtos tarpusavio ryšius bei gamtos reikšmę žmogaus gyvenime; skatinti vaikus būti geresniais, jautresniais, gailestingesniais juos supančiai gamtai.

Projekto uždaviniai: ugdyti  humanišką požiūrį į gamtą; akcentuoti gamtos reikšmę ir būdus gamtos turtams išsaugoti; padėti suvokti gamtos procesus; ugdyti tinkamo elgesio gamtinėje aplinkoje įgūdžius.

 4. VYKDOMAS (TĘSTINIS)  “SAUGUMO VAIKAMS” KŪRYBINĖS GRUPĖS PROJEKTAS “SAUGUS KAI ŽINAU” 
Projekto tikslas – suteikti vaikams žinių kaip saugiai elgtis buityje, žaidžiant ar judant namie, lauke, kelyje ar nežinomoje vietoje.
Projekto uždaviniai: suteikti vaikams žinių apie saugaus eismo taisykles, saugumą kelyje. Mokyti tinkamai elgtis su buities daiktais. Žinoti kur ir į ką kreiptis pagalbos įvykus nelaimei, ištikus bėdai, jei šalia nėra artimųjų, pedagogų.
Skip to content