Menu Close

Įstaigos įsivertinimas

Įstaigos platusis įsivertinimas 2019

Rezultatai

Įstaigos giluminis įsivertinimas 2020 “Santykiai su personalu, komandų telkimas įstaigoje”.

Rezultatai

 

 

Skip to content