Menu Close

Komisijos, darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“

MOKYTOJŲ TARYBA 2023-2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
4 Edita Tumasonytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Rasa Komisarova ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
6 Ligita Kalvienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
7 Dalia Leščiauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Aistė Beniušienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
11 Simona Savickė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
12 Loreta Lukošienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Danutė Lygutienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Viktorija Šlyžiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Žana Safonova priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16 Alina Kalninytė- Gužauskienė logopedė, specialioji pedagogė
17 Karolina Valančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18 Radvilė Limontienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19 Kristina Perošienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20 Inga Barsevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
21 Jurgita Jurčienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
22 Ieva Čižauskaitė-Juškė logopedė
23 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
24 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
25 Svetlana Kristina Butkienė logopedė
26 Violeta Liudienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27  Dženeta Bagočiūtė  judesio korekcijos mokytoja
28 Erika Ostrenkova meninio ugdymo mokytoja
29 Eglė Bumblauskaitė logopedė

 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBA 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Dalė Juškauskienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
2 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Antanas Jasas pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
4 Sigita Bučienė sekretorė, specialistė
5  Inga Kočanži tėvų atstovė
6  Tomas Ragainis tėvų atstovas
 7  Dalia Leščiauskienė  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 2019-2020 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Inga Andriejauskaitė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Živilė Venclauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Danutė Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
7 Sonata Brazdeikienė meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA 2019-2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Živilė Venclauskienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Ramunė Grubliauskienė Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros  departamento Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė
4  Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
5 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
6 Ligita Kalvienė auklėtoja metodininkė
7 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė

 

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJA  2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
1 Jolita Skirpstatienė pirmininkė, direktorė, II vadybinė kategorija
2 Alina Kalninytė-Gužauskienė logopedė
3 Vanda Jansonienė logopedė, logopedė metodininkė
4 Svetlana Kristina Butkienė logopedė, logopedė metodininkė
5 Ieva Čižauskaitė-Juškė logopedė 
6 Eglė Bumblauskaitė logopedė
7 Jūratė Bučienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja, auklėtoja metodininkė   

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
2 Živilė Venclauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
4 Enrika Juzuitienė  logopedė metodininkė
5 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
6 Banga Katkienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
     

 

 DARBO GRUPĖ 2020 M. METINIAM  VEIKLOS  PLANUI  IR STRATEGINIAM 2020-2022 m.m. PLANUI RENGTI

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
4 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Danutė  Lygutienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė
6 Jurgita Jurčienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
7 Dalė Juškauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
8 Enrika Juzuitienė logopedė, logopedė metodininkė
9 Sigita Bučienė specialistė
     


DARBO TARYBA 2022-2023 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Ligita Kalvienė pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
2 Banga Katkienė sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  auklėtoja metodininkė
3 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

 

,,GAMTOS BIČIULIŲ” KŪRYBINĖ GRUPĖ  2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Vanda Jansonienė pirmininkė, logopedė metodininkė
2 Dalė Juškauksienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
3 Dalia  Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
4 Ligita Kalvienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5 Stefa Navagreckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

,,SAUGUMO VAIKAMS ” KŪRYBINĖ GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Stanislava Ilginienė pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
2 Dovilė Šniaukienė priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja
3 Inga Barsevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
5 Žana Safonova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

MAITINIMO KOKYBĖS VERTINIMO KOMISIJA 2019- 2020 m. m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Ilona Laurinavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr.auklėtoja
3 Dalia Leščiauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja
4 Vanda Simonaitienė auklėtojos padėjėja
5   tėvų atstovas

 

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ INFORMACIJOS PATEIKIMĄ IR ATNAUJINIMĄ

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE  DARBO GRUPĖ 2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Jolita Skirpstaitienė direktorė, II vadybinė kategorija
2 Jūratė Bučienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė
3 Vitalė Verpečinskienė logopedė metodininkė
4 Enrika Juzuitienė logopedė metodininkė
5 Sigita Bučienė specialistė
6  Vida Mikulskienė direktoriaus pavaduotoja

 

 

Skip to content