Menu Close

Posėdžiai ir susitikimai

I. Bendruomenės šventiniai susirinkimai:

2023 m. kovo 6 d. 12.30 val. ir 13.15 val. ,,Šermukšnėlės” skyriuje.

2023 m. kovo 7 d. 12.30 val. ir 13.15 val. ,,Čiauškutės” skyriuje.

II. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

2023 m. kovo 9 d. 10.00 val. šventinis renginys Kovo 11-ąjai paminėti.

Dalyvauja 5 rusakalbės ikimokyklinės ugdymo įstaigos,,Šermukšnėlės” skyriuje.

2023 m. kovo 10 d. 10.00 val. šventinis renginys Kovo 11-ąjai paminėti.

Dalyvauja 2 ikimokyklinės ugdymo įstaigos ,,Čiauškutės” skyriuje.

2023 m. kovo 22 d. 9.00 val. susitikimas su Klaipėdos valstybinės  kolegijos

studentais pagal mainų programą.

III. Socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimas. Veiklų stebėjimas.

2023 m. kovo 6, 7, 10, 14,16, 21,24 d. d. 

2023 m. kovo 13 d. stebėjimus vykdo dr. D. Šukytė.

IV. Kiti susirinkimai.

2023 m. kovo 27 d. 15.00 val. LIUVA Tarybos nuotolinis susirinkimas.

,,Čiauškutės” skyriuje:

2023 m. kovo 15 ir 16 d. 16.00 val. susitikimai su tėveliais aptariant ugdytinių pasiekimus.

2023 m. kovo 16 d. 17.00 val. 9 gr. ,,Geniukai” tėvelių susirinkimas, dėl lauko erdvių projekto įgyvendinimo.

2023 m. kovo 23 d. 13.00 val. Administracinis susirinkimas.

2023 m. kovo 24 d. 13.00 val. Įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.

2023 m. kovo 27 d. 11.30 val. Mokytojų padėjėjų savitarpio pagalbos grupės susirinkimas.

2023 m. kovo 27 d. 13.00 val. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų susirinkimas.

2023 m. kovo 28 d. 9.30 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas.

2023 m. kovo 28 d. 17.00 val. 5 gr. ,,Gandriukai” tėvelių susirinkimas, dėl lauko erdvių projekto įgyvendinimo.

2023 m. kovo 29 d.13.00 val.  Administracinis susirinkimas dėl dokumentacijos plano peržiūros. 

2023 m. kovo 30 d. 17.00 val. 6 gr. ,,Šarkiukai” tėvelių susirinkimas, dėl lauko erdvių projekto įgyvendinimo.

,,Šermukšnėlės” skyriuje:

2023 m. kovo 22 d. 9.00 – 11.00 val. 5 naujų vaikų priėmimas, susitikimai su šeimomis.

2023 m. kovo 23 d. 9.00 val. susitikimas su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologu,

grupės vaikų stebėsena.

2023 m. kovo 28 d. 13.00 val. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų susirinkimas.

2023 m. kovo 28 d. 14.30 val. Auklėtojų padėjėjų susirinkimas.