Menu Close

Direktoriaus darbotvarkė

I. Posėdžiai.

“Čiauškutės” skyriuje:

2024 m. vasario 7 d.  (trečiadienį) 8.00 val.  Vaiko gerovės posėdis.

2024 m. vasario 12  d. (pirmadienį) 8.00 val. Vaiko gerovės posėdis.

2024 m. vasario 21 d. (trečiadienį) 10.00 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas.

2024 m. vasario 26 d.  (pirmadienį) 15.00 val. Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų tarybos  nuotolinis posėdis.

 

II. Tėvelių susirinkimai.

2024 m. vasario 20 d. (antradienį) 17.00 val. grupės “Berželiai” tėvų susirinkimas – “Šermukšnėlės” skyriuje.

 

III. Mokymai:

2024 m. vasario 5 d. (pirmadienį) 9.00 – 15.00 val. seminaras “Čiauškutės” skyriaus mokytojams ir specialistams: ,,Sprendimų priėmimo procesas: kaip jis veikia ir kaip naudoti jį kiekvieną dieną kylančiose sunkiose situacijose komandoje”.

2024 m. vasario 19, 20,  26, 27, 28 ,,Psichologinio asmens raštingumo didinimas ir socialinio imuniteto stiprinimas užtikrinant smurto ir konfliktų prevenciją organizacijoje”. 

2024 m. vasario 7, 14, 21 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių  mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas”.

 

IV. Kiti renginiai:

2024 m. vasario 6 d. (antradienį) 9.00 val. Klaipėdos regiono tėvų, auginančių vaikus Autizmo spektre, savitarpio pagalbos grupės susitikimas. Svečiuose S. Fomenko su šeima.

2024 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. Metodinė diena. ,,Įtraukusis ugdymas: stiprybės, silpnybės ir galimybės, grėsmės”. Dalyvauja Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” bendruomenė.

Skip to content