Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE
 
    Lopšelyje-darželyje dirbantys įstaigos logopedai, teikia specialiąją korekcinę pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
Kiekvienų mokslo metų pradžioje, atvykus naujiems ugdytiniams, logopedai įvertina vaikų ikikalbinius įgūdžius, kalbinius gebėjimus, identifikuoja individualiuosius poreikius, pagalbos būdus ir parengia kalbos ugdymo programas, siekiant taisyklingo garsų tarimo mokymo, žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo.
    Programų sudarymo ir praktinės veiklos organizavimo pagrindas – vaiko stipriųjų psichikos, asmenybės savybių ir kalbinės raiškos skatinimas, pritaikant konkrečią metodiką.
    Korekcinės veiklos rezultatai įtvirtinami įvairioje integruotoje veikloje, bendradarbiaujant su kitais pedagogais, ugdytinių tėvais, vertinami spec. ugdymo komisijos posėdžiuose, grupių diskusijose, kantriai siekiant vieno iš svarbiausių logopedinio darbo uždavinių – pašalinti kalbos sutrikimus ir parengti vaikus mokytis mokykloje.
 
 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE
 
    Lopšelyje-darželyje dirbantis bendrosios praktikos slaugytojas: vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą;  vaikų darbo ir poilsio režimo  bei maitinimo organizavimo kontrolę; analizuoja vaikų sergamumą; stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius (vykdo 2 kartus mokslo metuose svorio ir ūgio matavimus); organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką;  teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.
 
Skip to content