Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

PROJEKTAS „SUSKRIDO PAUKŠTELIAI „ČIAUŠKUTĖS“ KIEMELIN“

2021 m. balandžio mėnesį vyko mūsų darželio inicijuotas projektas “Suskrido paukšteliai “Čiauškutės” kiemelin”

Projekto tikslas- skatinti mokytojus ir ugdytinius atrasti naujas bendradarbiavimo galimybes, IKT pagalba susitikti su socialiniais partneriais, puoselėjant gyvosios gamtos pažinimą.

Vienas iš uždavinių-skatinti vaikus bendrauti, dalintis patirtimi, siekti kuo daugiau džiugių emocijų, šokant ir dainuojant, kuriant sveikinimą viename iš penkiasdešimties renginių, minint „Čiauškutės“ jubiliejų;

Projekto dalyviai:

Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigos “Pagrandukas”, “Sakalėlis”, “Švyturėlis” ir “Marijos Montessori” mokykla-darželis.

Akimirkos- filmuke 🙂

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio,,Šermukšnėlė” reorganizavimo prijungimo būdu prie Klaipėdos lopšelio-darželio “Čiauškutė”

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi,

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-72

,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“,

skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“

reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“,

reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda;

              juridinio asmens kodas – 190419839;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

             Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Baltijos pr. 55, LT-94125;

              juridinio asmens kodas – 190433792;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą –

Juridinių asmenų registras.

 Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ reorganizuojamas,

prijungiant jį prie Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“.

 Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ (Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda,

Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190419839).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės

biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“

(Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190433792).

Juridinių asmenų registre registruojama

tęsiančios veiklą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų nauja redakcija.

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ teisės ir pareigos

pereina po reorganizavimo veiksiančiai Klaipėdos miesto savivaldybės

biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Čiauškutė“ – 2021 m. rugsėjo 1 d.,

kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo

veiksiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ naujos redakcijos nuostatai

ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti

biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios

biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų projektu,

reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų

metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo

paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose:

Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai),

Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“www.klaipedossermuksnele.lt,

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ www.ciauskute.lt.

Klaipėdos lopšelio-darželio Čiauškutė nuostatų projektas

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas

“Dėl sutikimo reorganizuoti Biudžetinę įstaigą

Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Šermukšnėlė”

Dėl sutikimo reorganizuoti BĮ Šermukšnėlė

 

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio “Šermukšnėlė”

reorganizavimo, prijungimo būdu prie Biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Čiauškutė”, sąlygų aprašas

BĮ Šermukšnėlė reorganizavimo sąlygų aprašas

 

 

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22 dieną lopšelis-darželis „Čiauškutė“ minėjo Pasaulinę vandens dieną, kurios metu susipažinome su vandens nauda žmogaus organizmui, ragavome įvairius vandens skonius, atlikome eksperimentus ir žaidimus su vandeniu.

Žiūrėjome filmuką apie vandens svarbą, jo naudą augalams, švaistomą maistą ir vandens trūkumą pasaulyje.

IMG_20210326_082817_resized_20210326_013725755  10 gr

2 gr.  5 gr..

GANDRINĖS

Kovo 25 dieną į Lietuvą parskrenda gandrai. Gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos ledus. Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams.  Šiandien į “Čiauškutės” kiemelį suskrido paukšteliai. Teminės savaitės “Žemė mūsų rankose” metu, įstaigos jubiliejaus proga, vaikai su mokytojais pagamino ir nutupdė 50 paukštelių. O pas Varną ir Genį į svečius atskridęs Gandras mokė vaikus paukščių klausytis, juos pažinti, pamėgdžioti. Čiauškutės pievelėj sutūpė daug paukštelių.

svetaines foto4

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS “KURIAME VAIKAMS” II

 2021 metų sausio- kovo mėnesį organizavome ir dalyvavome respublikiniame mokytojų ir kitų specialistų eilėraščių projekte “Kuriame vaikams” II. Dėkojame visiems projekto dalyviams ir kviečiame kartu pasidžiaugti Lietuvos grožiu, atsiskleidžiančiu knygelėse 

 “ČIA LIETUVA… ČIA  LIETŪS LYJA…” (I-II d.)

KNYGELEKNYGA

https://www.storyjumper.com/book/read/100390446/6044eed2cdcf8

https://read.bookcreator.com/FrUMsF8IeJOqqufRz9oOLpC0AiM2/pfcwVD–TlCl5NS8__6amg?fbclid=IwAR3iUiEiir3Yrry2Yc9pM6nTqxK-syP7-NKwdDXanAZRRA7IaZHg42LIufI

 

KOVO 11- OSIOS MINĖJIMAS

Pažymėjome Lietuvai svarbią dieną – Kovo 11-ąją.

Sukūrėme ilgiausią “Čiauškutės” vaikų Lietuvos trispalvę, net 34,65 metrai.

Vaikų balsais nuskambėjo Tautinė giesmė.

Svetainei5

FUTBOLO DIENA

Šiandien- futbolo diena. Grupių  „Gandriukai“ ir „Šarkiukai“  vaikai sporto salėje „žaidė“ futbolą. Jūs net neįsivaizduojate kaip sunku neliesti kamuolio  rankomis, o atlikti pratimus tik  kojomis. Bet buvo labai smagu.

Svetainei3